En Palmedokumentär som tittar på fakta

Mordet på Olof Palme är fortfarande ett populärt diskussionsämne i Sverige. Många baserar sina åsikter på spekulationer och ibland ren desinformation. De flesta dokumentärfilmare och författare av svenska böcker om Palmemordet anser att det fanns en konspiration. Även i diskussionsgrupper på Internet ser en majoritet indikationer på en konspiration.

Skaparna av The Palme Assassination: The Lost Trail tittar på fakta. Vad vet vi med säkerhet om omständigheterna kring mordet? Och vad kan vi dra för slutsatser av det? Vi testar trovärdigheten av teorier mot fakta. Och vår slutsats är att bevisen för en konspiration är mycket tunna, och att det mesta talar för en enmansoperation.

Om fakta säger något annat, vad driver då dem som tror på en konspiration? En del av det kan troligen förklaras med brist på korrekt information eller påverkan från andra. Kort sagt, de blir vilseledda, ofta utan att själva inse det. Det kan också ha helt andra orsaker. En intressant psykologisk studie om motivationen hos konspirationstänkare pekar på att anhängare av konspirationsteorier ofta delar vissa personlighetsdrag och motiv.


Marc Pennartz har tidigare skrivit två böcker om mordet på Olof Palme. Nu gör han tillsammans med Peter Isaksson dokumentären The Palme Assassination: The Lost Trail. I den här videon förklarar han kortfattat deras inställning till ämnet.

Back to Top