Een Palme-documentaire die naar de feiten kijkt

De moord op Olof Palme blijft een populair onderwerp van discussie in Zweden. Velen baseren hun meningen daarbij op speculaties en soms pure desinformatie. De meeste documentairemakers en schrijvers van Zweedse boeken over de moord menen dat er sprake was van een samenzwering. Ook in discussiegroepen op Internet ziet een meerderheid aanwijzingen voor een complot.

De makers van The Palme Assassination: The Lost Trail kijken naar feiten. Wat weten we zeker over de toedracht van de moord? En wat kan je op basis daarvan concluderen? Alle theorieën toetsen we op geloofwaardigheid. En onze slotsom is dat de aanwijzingen voor een complot flinterdun zijn, en dat er zeer veel spreekt voor een eenmansactie.

Als de feiten iets anders beweren, wat drijft dan de mensen die geloven in een complot? Een deel kan vermoedelijk worden verklaard door een gebrek aan correcte informatie of beïnvloeding door anderen. Kortom, ze worden misleid, zonder het vaak zelf te beseffen. Er kunnen ook andere redenen zijn. Een interessante psychologische studie over de beweegredenen van complotdenkers wijst er op dat aanhangers van samenzweringstheorieën vaak bepaalde persoonlijkheidskenmerken en motivaties gemeen hebben.


Marc Pennartz schreef eerder twee boeken over de moord op Olof Palme. Ook daarbij hanteerde hij dezelfde uitgangspunten. Nu maakt hij samen met Peter Isaksson de documentaire The Palme Assassination: The Lost Trail. In deze video legt hij kort uit hoe ze het onderwerp benaderen.

Back to Top